Over Power Platform

Dynamics 365 Business Central maakt deel uit van het Power Platform van Microsoft: een flexibel platform voor samenwerking, dat uitermate geschikt is om op een snelle manier data te ontsluiten naar of te koppelen met andere applicaties.

Low-code & no-code
Bovendien biedt het Power Platform allerlei mogelijkheden voor rapid application development. Laagdrempelige, visuele low- en no-code tools stellen gebruikers in staat om zélf eenvoudig businessapplicaties te ontwikkelen – zónder dat daar uitgebreide programmeerkennis voor nodig is.

Zo biedt Power Apps de mogelijkheid om snel applicaties te ontwikkelen, helpt Power Automate bij het creëren van workflows, en biedt de reporting-tool PowerBI de mogelijkheid om snel dashboards te bouwen voor het volgen van KPI’s.

Altijd de juiste data
Het onderliggende Microsoft Dataverse zorgt daarbij voor een uniforme datastroom door alle applicaties heen. Daardoor is dubbele invoer van gegevens niet meer nodig en heeft u de zekerheid dat u altijd werkt met de meest recente, goed beveiligde data. Ook welbekende Office-tools als Excel maken gebruik van Dataverse.

Het beste van twee werelden
Daarmee biedt Business Central het beste van twee werelden: een uitgebreide standaardfunctionaliteit, maar ook de mogelijkheid om op het Power Platform snel en laagdrempelig maatwerk te ontwikkelen – aansluitend bij uw bedrijfsspecifieke behoefte.